Skip to main content
Privacy beleid

Privacyverklaring Website

Deze website wordt beheerd door Strider Europe B.V., Dr. Willem Dreesweg 2, 1e verdieping Zuidvleugel, 1185 VB Amstelveen (“wij/we”). Deze verklaring bevat informatie over de manier waarop wij, als verwerkingsverantwoordelijke, uw persoonsgegevens verwerken in verband met deze website.

 1. Uw persoonsgegevens

Tijdens uw bezoek aan deze website verzamelen wij de volgende informatie:

 • de pagina’s op onze website die zijn bezocht (URL)
 • datum en tijdstip van uw bezoek aan deze website
 • uw IP-adres
 • naam en versie van uw webbrowser
 • de website (URL) die u hebt bezocht voordat u toegang kreeg tot deze website en
 • bepaalde cookies (zie punt 2 hierna).

Tijdens het gebruik van onze webshop of andere functies (zoals contactformulier, aanvraagformulier, registratieformulier) verwerken wij tevens de informatie die u samen met de gevraagde informatie aan ons verstrekt.

Het is bij het invullen van het contactformulier niet verplicht de door ons gevraagde gegevens te verstrekken. Als u uw persoonsgegevens echter niet verstrekt kunt u op deze manier geen contact met ons opnemen.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die u anderszins in aanmerkelijke mate treft.

 1. Cookies

Deze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op uw computer wordt geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt. Cookies worden doorgaans gebruikt om bezoekers van de site aanvullende functionaliteit binnen de site te bieden. Zo kunnen ze worden aangemaakt om uw bezoek te volgen en uw navigatie van de website te ondersteunen, u in staat te stellen verder te gaan waar u gebleven bent en/of uw voorkeuren en instellingen te onthouden bij een volgend bezoek aan de website. Cookies kunnen geen toegang verkrijgen tot andere gegevens op uw computer en kunnen deze niet lezen of wijzigen.

De meeste cookies die op deze website worden gebruikt zijn zogenaamde sessiecookies. Ze worden automatisch verwijderd zodra u de website verlaat. Permanente cookies worden echter op uw computer opgeslagen totdat u ze verwijdert in uw browser. Wij gebruiken permanente cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek aan deze website.

Als u de cookies die op uw computer zijn geïnstalleerd wilt beheren, kunt u uw browserinstellingen zo wijzigen dat u een melding ontvangt telkens wanneer een website een cookie wil installeren of kunt u cookies helemaal blokkeren. U kunt ook cookies verwijderen die reeds op uw computer zijn geïnstalleerd. Zie de ‘Help’-functie in uw browser voor meer informatie over dit onderwerp.

Wij maken u er echter op attent dat het uitschakelen van cookies gevolgen kan hebben voor uw online-ervaring en/of ertoe kan leiden dat u onze website niet optimaal kunt benutten.

 1. Google Analytics en Google Ads

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst Google Analytics en het online reclameprogramma Google Ads. Deze programma’s worden verstrekt door Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten van Amerika (“Google”). Google Analytics en Google Ads maken gebruik van “cookies”. Dit zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en waarmee de website kan analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Wij verwerken uw gegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang bij het rendabel genereren van eenvoudig te gebruiken statistieken over websitetoegang en het optimaliseren van onze internetaanbiedingen en -advertenties (artikel 6, lid 1, onder f, Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres en de URL’s van de bezochte pagina’s) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Wij slaan uw persoonsgegevens die wij hebben verzameld in verband met Google Analytics en Google Ads niet op.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Wij maken u er echter op attent dat het mogelijk is dat u, als u dit doet, niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van deze website.

Deze website maakt gebruik van de IP-anonimiseringsfunctie van Google Analytics. Uw IP-adres zal derhalve onmiddellijk bij ontvangst door Google worden ingekort/geanonimiseerd. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapportages op te stellen over de activiteit op de website voor websitebeheerders en om ons andere diensten te bieden die verband houden met website-activiteit en internetgebruik. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens die Google bewaart.

U kunt voorkomen dat Google uw gegevens via Google Analytics verzamelt en gebruikt door de browser plug-in te downloaden en te installeren. Deze vindt u hier.

U kunt het gebruik van Google Analytics op deze website ook weigeren door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de computer geplaatst, waardoor uw gegevens in het vervolg niet meer kunnen worden verzameld bij uw bezoek aan deze website:

Uitschakelen Google Analytics

Verdere informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Google vindt u hier of hier.

 1. Facebook Pixel

Wij maken ook gebruik van de Facebook Pixel van Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94394, Verenigde Staten van Amerika (“Facebook”) op onze website. Zo kunnen wij gebruikersactiviteiten volgen nadat u op een Facebook-advertentie hebt geklikt waardoor gebruikers naar onze website worden doorgeleid. Deze procedure is bedoeld om de effectiviteit van Facebook-advertenties ten behoeve van statistisch en marktonderzoek te volgen en kan worden gebruikt om u in de toekomst meer gerichte advertenties te tonen.

Alle verzamelde gegevens blijven anoniem voor ons; wij kunnen de identiteit van een gebruiker op basis daarvan dus niet herleiden. Facebook zal gegevens echter opslaan en verwerken, waardoor een verband kan worden gelegd met uw gebruikersprofiel, en waardoor Facebook de gegevens kan gebruiken voor reclamedoeleinden conform de privacyrichtlijnen van Facebook; deze vindt u hier . Hiermee kunnen Facebook en haar partners advertenties plaatsen binnen en buiten Facebook.

Voorts kan een cookie met dat doel op uw computer worden opgeslagen.

 1. Bing Ads

Deze website maakt ook gebruik van Bing Ads van Microsoft Online, Inc., 6100 Neil Road, Reno, NV 89511, Verenigde Staten van Amerika (“Microsoft”). Microsoft kan gegevens verzamelen door middel van anonieme Bing-cookies die op uw computer worden opgeslagen, en die informatie geven over de acties op de websites van adverteerders. De verzamelde gegevens worden gebruikt voor terugkoppeling aan adverteerders van de resultaten van campagnes (zoals conversie-activiteiten) en metingen over de betrokkenheid van websitebezoekers bij de website (zoals bouncepercentages, bezoeken, sessieduur van elk bezoek). Meer informatie over de gegevensverzameling en het omgaan met privacy door Microsoft vindt u hier.

 1. Doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken

Wij zullen uw onder punt 1 hiervoor vermelde persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • om deze website en de diensten ervan aan u ter beschikking te stellen en om deze website verder te optimaliseren en te ontwikkelen;
 • om uw verzoeken te beantwoorden;
 • om gebruiksstatistieken te maken;
 • om aanvallen op deze website te herkennen, te voorkomen en te onderzoeken;
 • om onze goederen en diensten aan te bieden;
 • om uw bestelling te verwerken;
 • om klanttevredenheidstatistieken te maken;
 • om u goederen en diensten te verstrekken;
 • om u de mogelijkheid te bieden om onze producten te beoordelen;
 • om aanvullende diensten op onze website aan te bieden (bijv. contactformulier, aanvraagformulier, beoordelingsraad, etc.); en
 • om (potentiële) garantieclaims te beheren via de online registratie van fietsen.
 1. Wettelijke grondslag van de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang conform artikel 6, lid 1, onder f, Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) om de in punt 4 hiervoor vermelde doelstellingen te bereiken. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken op grond van de noodzaak voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om op uw verzoek maatregelen te nemen vóór de sluiting van die overeenkomst (artikel 6, lid 1, onder b, AVG) of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (artikel 6, lid 1, onder c, AVG).

In sommige gevallen kunnen wij u in een afzonderlijke procedure om uw toestemming vragen (artikel 6, lid 1, onder a, AVG).

 1. Overdracht van uw persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens voor de hiervoor vermelde doeleinden doorgeven aan de volgende ontvangers:

 • door ons gebruikte online marktplaatsen;
 • door ons ingeschakelde aanbieders van IT- en ERP-diensten;
 • door ons ingeschakelde distributeurs, logistieke ondernemingen en aanbieders van postdiensten (zoals DL Freight Management (Rotterdam) B.V., PointBid Logistics Systems Limited);
 • door ons gebruikte PR- en reclamebureaus (zoals Smith Communicatie, MintTwist Limited);
 • door ons ingeschakelde aanbieders van betaaldiensten;
 • door ons ingeschakelde aanbieders van administratieve diensten (zoals Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V.); en
 • door ons ingeschakelde aanbieders van managementdiensten (zoals Molade Trust Management B.V.).

Sommige van bovengenoemde ontvangers bevinden zich of verwerken persoonsgegevens in een ander land dan het uwe. Het is mogelijk dat het niveau van gegevensbescherming in een ander land niet gelijkwaardig is aan het beschermingsniveau in uw land. Wij geven uw persoonsgegevens echter alleen door aan landen waarvan de Europese Commissie heeft bepaald dat zij een passend niveau van gegevensbescherming bieden of wij nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat alle ontvangers een passend niveau van gegevensbescherming bieden. Wij doen dit bijvoorbeeld door passende overeenkomsten inzake doorgifte van gegevens aan te gaan op basis van Modelcontractbepalingen (2010/87/EG en/of 2004/915/EG). Die overeenkomsten kunnen op verzoek worden geraadpleegd op GDPR-EU@striderbikes.com.

 1. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw automatisch verzamelde gegevens in het algemeen gedurende een termijn van drie maanden. Wij bewaren uw gegevens alleen langer voor zover dat nodig is om aanvallen op onze website te onderzoeken. Wij bewaren de gegevens die wij verzamelen in het kader van een verzoek van u gedurende zeven jaar.

Als u zich hebt geregistreerd op deze website, zullen wij uw gegevens bewaren zolang uw account bestaat en daarna zolang de wettelijke bewaarplicht of potentiële rechtsvorderingen nog niet zijn verjaard.

Wij bewaren (i) uw persoonsgegevens in verband met een bestelling zolang dat nodig is voor de uitvoering van uw bestelling; of (ii) andere door u aan ons verstrekte gegevens zolang dat nodig is voor de verwerking van uw verzoek/aanvraag en daarna zolang de wettelijke bewaarplicht of potentiële rechtsvorderingen, waarbij persoonsgegevens nodig zijn om de vordering in te stellen, nog niet zijn verjaard.

 1. Uw rechten in verband met uw persoonsgegevens

Op grond van toepasselijk recht hebt u onder andere het recht (onder de in het toepasselijk recht vastgelegde voorwaarden): (i) om te controleren of en welke persoonsgegevens wij van u bewaren en om kopieën van die gegevens op te vragen, (ii) om te verzoeken om correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens die onjuist zijn of die worden verwerkt in strijd met toepasselijke vereisten, en (iii) om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, (iv) in bepaalde omstandigheden om om gegronde redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om een eerder verleende toestemming voor die verwerking in te trekken waarbij geldt dat intrekking daarvan geen gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking tot het moment van intrekking, (v) om te verzoeken om overdraagbaarheid van de gegevens, (vi) om de identiteit te achterhalen van derden aan wie uw persoonsgegevens worden doorgegeven, en (vii) om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit.

 1. Onze contactgegevens

U kunt uw verzoeken of vragen inzake de verwerking van uw persoonsgegevens richten aan:

Strider Europe B.V.
Dr. Willem Dreesweg 2
1e verdieping Zuidvleugel
1185 VB Amstelveen
Nederland

E-mail: GDPR-EU@striderbikes.com

Laatstelijk bijgewerkt op 15 juni 2020.

Disable Google Analytics

Outline of a Strider balance bike